Komisja kwalifikacyjna nr 297

 
 
     Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Podkarpacki Zarząd Oddziału w Rzeszowie informuje, że przy Podkarpackim Oddziale PZITS działa Komisja kwalifikacyjna  nr 297, powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art.54 ust.3, pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
Komisja posiada uprawnienia do stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych: 
  • grupa 2 – w zakresie urządzeń cieplnych,
  • grupa 3 – w zakresie urządzeń gazowych.

Zainteresowane osoby, po złożeniu wniosku o sprawdzenie kwalifikacji i uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, otrzymują świadectwo uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń energetycznych.
Egzaminy Komisji kwalifikacyjnej nr 297, odbywają się w siedzibie Zarządu Oddziału PZITS w Rzeszowie przy ul. Kopernika 1, pokój 43 (IV piętro).
W Zarządzie Oddziału można pobrać druki wniosków oraz uzyskać informacje o terminach posiedzeń komisji. Druki wniosków można pobrać również na stronie internetowej w zakładce: Druki wniosków.
Sekretariat PZITS czynny w poniedziałki i piątki w godz. od 8 do 11;  
tel. 17  853 4249.
Informacji udzielają członkowie komisji -  
tel. kom.   691 608 738
oraz   604 444 441.

 

Dodatkowe informacje