-   Opracowywanie opinii i ekspertyz technicznych we wszystkich branżach budownictwa 
     
-   Organizowanie seminariów technicznych
     
-   Organizowanie szkoleń z zakresu inżynierii środowiska i innych specjalistycznych
     
-   Organizowanie kursów na uprawnienia energetyczne z zakresu systemów grzewczych  i gazownictwa
     
-   Przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia energetyczne
     
-   Organizowanie wycieczek technicznych i spotkań integracyjnych dla członków stowarzyszenia
     
-   Organizowanie konkursów prac dyplomowych na kierunku Inżynieria Środowiska Politechniki Rzeszowskiej
     
-   Organizowanie, wspólnie z Podkarpacką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa i innymi stowarzyszeniami naukowo - technicznymi, konkursu BUDOWA ROKU PODKARPACIA

 

 

 

 

Dodatkowe informacje