POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
http://www.piib.org.pl/
 
PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
http://pdk.piib.org.pl/

Dodatkowe informacje