Władze Oddziału Podkarpackiego

 

 
Zarząd Oddziału:
 
kol. Leszek Kaczmarczyk - prezes
kol. Władysław Szymański - prezes honorowy
kol. Bożena Babiarz - wiceprezes
kol. Adrianna Chmura - wiceprezes
kol. Aleksandra Lipiec - sekretarz
kol. Magdalena Kaczmarczyk - zastępca sekretarza
kol. Beata Kupczakiewicz - skarbnik
kol. Beata Bartocha - zastępca skarbnika
kol. Barbara Koziej - członek zarządu
kol. Piotr Matusz - członek zarządu
kol. Wioletta Spędzia - członek zarządu
kol. Piotr Urban - członek zarządu
 
Komisja Rewizyjna:
 
kol. Elżbieta Ładoś - przewodnicząca
kol. Kazimierz Bęben - zastępca przewodniczącej
kol. Alicja Drapak - sekretarz
kol. Luiza Nowak - członek komisji rewizyjnej
kol. Adam Masłoń - członek komisji rewizyjnej
 
Sąd Koleżeński:
 
kol. Jan Daszykowski - przewodniczący
kol. Joanna Czarnota - zastępca przewodniczącego
kol. Bartosz Kaczmarczyk - sekretarz
kol. Stanisław Pado - członek sądu koleżeńskiego
kol. Andrzej Tarczyński - członek sądu koleżeńskiego
 
 
Delegaci na Ogólnopolski Zjazd PZITS:
 
kol. Leszek Kaczmarczyk - prezes Zarządu Oddziału Podkarpackiego PZITS
kol. Bożena Babiarz
kol. Adrianna Chmura
kol. Beata Kupczakiewicz - zastępca delegata
kol. Andrzej Tarczyński - zastępca delegata

Dodatkowe informacje