06.10.2015 r. - informacja dot. zgłaszania propozycji zmian w statucie PZITS

 
 
 

Pobierz:

1. Statut z 1999 roku

2. Tabela zmian w statucie PZITS

 

 
 

KONKURS PZITS "BUDOWA ROKU 2014"


 

 

Polskie
Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanit
arnych przy współudziale Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ogłaszają Konkurs

"BUDOWA ROKU 2014"

 

 
 
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU PZITS:

Pobierz - Załącznik nr 1 i nr 2
 

 
Rozstrzygnięcie konkursu
 
 

Zaproszenie na seminarium w dn. 07.05.2015 r.

ZAPROSZENIE

 

      Firma AQOTEC  wraz z Zarządem Oddziału Podkarpackiego PZITS w Rzeszowie zapraszają na seminarium, z zakresu rozwiązań węzłów cieplnych w instalacjach grzewczych, chłodniczych i technologicznych, które odbędzie się w dniu
7
maja 2015 r. (czwartek)
w godzinach 1000 - 1430
  w Domu Technika NOT w Rzeszowie, ul. Kopernika 1 (I piętro).

 

 
 
 

1 kwietnia 2015 r. - Komunikat nr 2 PZITS dot. planowanej jesiennej wycieczki technicznej

   

Zarząd Podkarpackiego Oddziału
PZITS w Rzeszowie informuje, że ustalono listę osób, które zgłosiły swój udział w wycieczce technicznej w dniach 10-13.09.2015 r.
Lista ta zostanie rozesłana na adresy e-mailowe.
Dodatkowo informujemy, że Członkowie PZIiTS otrzymają dopłatę w wysokości 200,00 zł do kosztów wycieczki, członkowie "wspierający" 100,00 zł. Pozostałe osoby płacą całość kosztów wycieczki w wysokości 620,00 zł.
Termin wpłacania zaliczki na wycieczkę w wysokości 150,00 zł upływa w dniu 30.04.2015 r.
Pozostałą kwotę należy wpłacić do dnia 10.08.2015 r. na konto PeKaO S.A. O/Rzeszów 03 1240 2614 1111 0000 3958 7107 (dot. również zaliczki).


       
     

 Zał. - Program i koszt wycieczki

     

 

Dodatkowe informacje